Annandag pingst

Annandag pingst, dagen efter pingstdagen, representerar fortsättningen av pingstfirandet. Även om den inte har samma religiösa vikt som pingstdagen, har den en plats i den svenska kalendern och är en dag då många traditionellt tog en paus från arbete.

Vanliga frågor om annandag pingst

När är annandag pingst i år? (2024)

2024-05-20
Annandag pingst inföll den 20:e maj under årets 21:a vecka.


Hur många dagar är det kvar till nästa annandag pingst?

Räknat från idag, den 25:e maj 2024 är det 380 dagar kvar till nästa annandag pingst (2025).


Vilket datum är nästa annandag pingst?

2025-06-09
Nästa annandag pingst infaller måndagen den 9:e juni år 2025 under årets 24:e vecka.


Är annandag pingst en röd dag?

Nej, annandag pingst är inte en röd dag.


Har annandag pingst redan varit i år?

Ja.

Annandag pingst de kommande 10 åren

ÅrDatumVeckodagVecka
20259:e juniMåndag24
202625:e majMåndag22
202717:e majMåndag20
20285:e juniMåndag23
202921:a majMåndag21
203010:e juniMåndag24
20312:a juniMåndag23
203217:e majMåndag21
20336:e juniMåndag23

Traditioner och firande annandag pingst

Annandag pingst, trots att den är mindre betydande än Pingstdagen, markerar fortfarande den period då de första kristna mottog den Helige Anden. I Sverige, liksom i många andra länder, var annandag pingst ursprungligen en helgdag, men dess status har förändrats över tid.

Historiskt sett var både pingstdagen och annandag pingst dagar för vila och bön. Människor besökte kyrkan och firade den Helige Andens nedkomst. Dock, i takt med samhällets förändringar och moderniseringen av traditioner, har betydelsen av annandag pingst minskat.

Trots att det inte längre är en röd dag, är det fortfarande en dag då många svenskar tar ledigt eller har anpassade arbetstider. Det är också en tid för många att reflektera över pingstens betydelse och dess roll inom kristendomen.

För dem inom pingströrelsen kan annandag pingst fortfarande vara en särskild tid för bön och gemenskap, även om det överlag inte firas lika stort som pingstdagen.